POLITYKA PRYWATNOŚCI

line-granat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Przemysłowe “WODROL” Wałcz Spółka z o. o. z siedzibą w Wałczu, pod adresem 78-600 Wałcz, ul. Chełmińska, numer 6.

2) Jako Administrator powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email: rodo@wodrol-walcz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu produktów na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, Firma, email, danych kontaktowych i adresowych, numer telefonu, numer IP.
5) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, Nazwa Firmy, e-mail, numer telefonu w celach marketingowych realizowanych przez ”WODROL” Wałcz Sp. z o.o.*
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) dla celów marketingu bezpośredniego ”WODROL” Wałcz Sp. z o.o., na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od ”WODROL” Wałcz Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną*
E-mail:*

Wodrol

78-600 Wałcz
ul. Chełmińska 6
tel: 067 250 07 78
tel./fax: 067 258 32 91
mail: handel@wodrol-walcz.pl
mail: wodrol@wodrol-walcz.pl